info@duo-composite.com      086 594 8703, 092 560 5269

Public Health

Home / Project

Public Health

Public Health

บริษัท ดูโอ้ คอมโพสิท จํากัด (DUO-COMPOSITE CO.,LTD)


ดูโอ้ คอมโพสิท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอก โดยใช้วัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิทเป็นหลัก โดยทางบริษัทได้ทําการจัดจําหน่ายแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ทุกชนิด และทุกแบรนด์ในท้องตลาด พร้อมกับให้บริการออกแบบงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร

  ผลงานล่าสุด

  ติดต่อเรา

98/11 ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ต.เหมือง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

086 594 8703 (คุณเท่)

092 560 5269 (คุณนิ)
info@duo-composite.com
teh1909@gmail.com