สีผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมคอมโพสิทของเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามการรับประกัน หรือคุณภาพของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทในแต่ละแบรนด์
สีตัวอย่างบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกันสินค้าจริง

Solid Colors A (Standard)

M9010
White (G30)

M7770
Off White (G30)

M7747
Castle White (G30)

M7774
Milk White (G30)

M3811
Shell Tint (G30)

M7758
Sand Stone (G30)

M0556
Aluminum Gray (G30)

M7776
Monotone Slate (G30)

M7991
Charcoal (G30)

MJ062
Black (G30)

M7814
Clay Pink (G30)

M7815
Adobe Pink (G30)

MB023
Timber Brown (G30)

MB055
Mist Gray (G30)

Solid Colors B (Premium)

MB117
Vermilion (G30)

MBS09
Signal Red (G30)

MB126
Apple Red (G30)

MB281
Cardinal Red (G30)

MB022
Clay Brown (G30)

MB065
Burgundy (G30)

M7798
Maroon (G30)

MB033
Wine Red (G30)

MB058
Mandarin Orange (G30)

MB122
Orange (G30)

MBS08
Golden Yellow (G30)

MBS16
Pale Green (G30)

MBS17
Yellow Green (G30)

MBS18
Budding Green (G30)

MB050
Green (G30)

MBS01
Turquoise Green (G30)

MBS02
Aqua Green (G30)

M7743
Moss Green (G30)

MBS10
Deep Verdant (G30)

MBS04
Sky Blue (G30)

M7748
Ocean Blue (G30)

M7800
Flemish Blue (G30)

M7787
Blue (G30)

M7797
Union Blue (G30)

Metallic Colors (Standard)

M9170
Silver Metallic
(G30)

M9177
Champagne Metallic
(G30)

M7976
Champagne Gold Metallic
(G30)

M7796
Silver White Metallic
(G30)

M7723
Silver Gray Metallic
(G30)

M7788
Stainless Steel Metallic
(G30)

MB080
Medium Gray Metallic
(G30)

MB106
Dark Gray Metallic
(G30)

MB056
Red Wood Metallic
(G30)

M7790
Copper Metallic
(G30)

M7744
Pale Copper Metallic
(G30)

MB542
Brown Metallic
(G30)

MB540
Terracotta Metallic
(G30)

MBS07
Brown Metallic
(G30)

M7817
Light Bronze Metallic
(G30)

M9221
Medium Bronze Metallic
(G30)

M7813
Gold Metallic
(G30)

M7763
Green Metallic
(G30)

M7822
Dark Green Metallic
(G30)

MBS05
Blue Metallic
(G30)

MB032
Purple Metallic
(G30)

M7984
Dark Purple Metallic
(G30)

Sparkling Colors A (Standard)

MD046
Sparkling White
(G80)

MD049
Sparkling Dark Gray
(G30)

MD048
Sparkling Gold
(G80)

Sparkling Colors B (Premium)

MD044
Sparkling Black
(G80)

MD045
Sparkling Gray
(G80)

MD052
Sparkling Red
(G80)

MD050
Sparkling Light Blue
(G80)

MD051
Sparkling Blue
(G80)

Prismatic Colors A (Standard)

ME005
Prismatic Snow
(G80)

ME013
Prismatic White
(G80)

ME014
Prismatic Silver
(G80)

ME010
Prismatic Champagne
(G80)

ME009
Prismatic Gray
(G80)

ME012
Prismatic Brown
(G80)

ME011
Prismatic Tiger
(G80)

ME007
Prismatic Black
(G80)

ME016
Prismatic Green
(G80)

Prismatic Colors B (Premium)

ME017
Prismatic Sky
(G80)

ME008
Prismatic Violet
(G80)

ME006
Prismatic Gold
(G80)

ME015
Prismatic Copper
(G80)

Stone

MG1W
Black Granite
(G80)

MG2W
White Granite
(G80)

MG3W
Red Granite
(G80)

MG4W
Pink Granite
(G80)

MG438
Yellow Granite
(G80)

MG396
Rusty Slate
(G15)

MG404
Travertine
(G15)

MG386
Serpeggiante
(G15)

MG5W
White Marble
(G80)

MG428
Hellenic Solid Marble
(G80)

MG427
Blue Pearl Marble
(G80)

MG394
Green Marble
(G80)

Metal

MM389
Brushed Aluminum Light
(G15)

MM388
Brushed Aluminum Medium
(G15)

MM390
Processed Bronze
(G15)

MM387
Patina Copper
(G15)

MM391
Aluminum Sand Finish
(G30)

MM398
Aluminum Hairline
(G30)

Timber

MT401
Maple (G15)

MT402
Walnut (G15)

MT382
Mahogany (G15)

MT405
Zebrawood (G15)

MT407
Zeblock (G15)

MT406
Oriental Cane (G15)

MT429
Natural Oak (G15)

MT430
Dark Oak (G15)

MT392
Black Larch (G15)

MT431
White Larch (G15)

MT393
Beech (G15)

MT432
Teak (G15)

Abstrack

MA433
Beton Light (G15)

MA434
Beton Dark (G15)

MA435
Uruwashi Gray (G30)

MA436
Brown Leather (G15)