DC051 ผลงานติดตั้งคอมโพสิท “งานฉลุลาย ตกแต่งภายใน” เหอเหริน ศรีราชา  ชลบุรี
ผลงานการติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท / คอมโพสิต ชลบุรี
ขอขอบคุณ โครงการเหอเหริน  บางพระ ศรีราชา ชลบุรี ที่ไว้วางใจให้ #ดูโอ้คอมโพสิท

#DUOCOMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิตตกแต่ง  “ ภายในอาคาร พร้อมฉลุลาย ”

โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีทอง GOLD แล้วเสร็จปี 2562

Project : Her Rern Company Limited
Location : Bangpra , Sriracha Chonburi.
Type :  Building Interior
Color : GOLD
Installer : DUO-COMPOSITE ( DUO BUSINESS CO., LTD.)
Completion : 2019