DC057 ผลงานติดตั้งคอมโพสิท “ สวนอาหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว” Food Park Khao Kheow Open Zoo ศรีราชา ชลบุรี
ผลงานการติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท / คอมโพสิต ชลบุรี
ขอขอบคุณ สวนอาหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ไว้วางใจให้ #ดูโอ้คอมโพสิท #DUOCOMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิตตกแต่ง  “ Food Park Khao Kheow Open Zoo ” โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตลายไม้ แล้วเสร็จปี 2566

Project : Food Park Khao Kheow Open Zoo.
Location : Sriracha Chonburi.
Type :  Food Park
Color : Wood
Installer : DUO-COMPOSITE ( DUO BUSINESS CO., LTD.)
Completion : 2023