ผลงานตกแต่งภายในทั้งเสาอาคารและเพดานโดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทให้กับ อาคารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่