ผลงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium Composite) บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด