ผลงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิทภายในอาคารมหาวิทยาลัยสยาม (Siam University) ด้วยแผ่นคอมโพสิทสีเทา-เหลือง