MANEERIN MODERN HOME
ผลงานการติดตั้งงานอลูมิเนียมคอมโพสิท / คอมโพสิต ชลบุรี
ขอขอบคุณ MANEERIN MODERN HOME – BOWIN CHONBURI บริษัท มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ่อวิน ชลบุรี ที่ไว้วางใจให้ #ดูโอ้คอมโพสิท #DUO-COMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิตตกแต่ง “ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านและป้ายหน้าหมู่บ้าน” โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตสีเทา GREY 300 ตรม. แล้วเสร็จปี 2558

Project: MANEERIN MODERN HOME
Location: BOWIN CHONBURI
Type: ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านและป้ายหน้าหมู่บ้าน
Area: 300 Square meter
Color: GREY
Installer: DUO-COMPOSITE ( DUO BUSINESS CO., LTD.)
Completion: 2015