MANEERIN PRIVACY SRIRACHA
ผลงานการติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท / คอมโพสิต ชลบุรี
ขอขอบคุณ โครงการมณีรินทร์ ไพรเวซี่ ศรีราชา (บริษัท เปรมสุข พัฒนา จำกัด ) บางพระ ศรีราชา ชลบุรี ที่ไว้วางใจให้ #ดูโอ้คอมโพสิท #DUO-COMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิตตกแต่ง “ซุ้มทางเข้าหมู่บ้านและสำนักงานขาย” โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตสีเทา GREY, ขาว WHITE, ลายไม้ WOOD 268.23 ตรม. แล้วเสร็จปี 2560

Project: MANEERIN PRIVACY SRIRACHA
Location: Bangpra Sriracha Chonburi
Type: ซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน
Area: 268.23 Square meter
Color: GREY, WHITE, WOOD
Installer: DUO-COMPOSITE ( DUO BUSINESS CO., LTD.)
Completion: 2017